Politica de Confidențialitate

Protecția datelor cu caracter personal este importantă pentru CASARTE DECO S.R.L.,prin urmare, se acordă o atenție deosebită protejării vieții private a persoanelor fizice care au pus la dispoziție datele personale, ale vizitatorilor care accesează site-ul www.casarte.ro, precum și a celor ale căror date cu caracter personal au fost furnizate de o terță parte sau la careCASARTE DECO S.R.L. a avut acces dintr-o altă sursă, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare "GDPR").
Prin Politica de confidențialitate, CASARTE DECO S.R.L. informează persoanele vizate cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le colectează și le procesează, precum și cu privire la scopurile prelucrării. În plus, persoanele vizate sunt informate și cu privire la drepturile de care beneficiază.

DATELE CU CARACTER PERSONAL

"Date personale" sau "date cu caracter personal" înseamna orice informatie sau informatii care va pot identifica direct (de exemplu, numele dumneavoastra) sau indirect (de exemplu, prin intermediul datelor pseudonime, cum ar fi un numar de identificare unic). Aceasta înseamna ca datele personale includ lucruri precum adresa de e-mail, domiciliul, telefonul mobil, numele de utilizator, fotografiile de profil, preferintele personale si obiceiurile de cumparaturi, continutul generat de utilizatori, informatiile financiare si informatiile privind situatia financiara. Acesta ar putea include si identificatori numerici unici, cum ar fi adresa IP a computerului sau adresa MAC a dispozitivului, precum si modulele cookie.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

"Prelucrarea" înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

CARE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE?

Datele cu caracter personal ale clienților/partenerilor/angajaților CASARTE DECO S.R.L. care pot fi prelucrate sunt următoarele: nume, prenume, adresa de domiciliu, e-mail, telefon, data nașterii, CNP, loc de muncă, certificat de naștere, copie CI, semnătura, naționalitate, sex, CV, carnet de muncă (după caz), nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului; documente de suport care includ şi date sensibile, cum ar fi cazierul judiciar, caracterizarea de la ultimul loc de muncă (după caz), certificatul de examinare psihologică (după caz).

PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

CASARTE DECO S.R.L. se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal (denumite în continuare „Principiile") prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:

1. Prelucrate în mod corect, legal și transparent;
2. Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;
3. Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
4. Corecte și actualizate;
5. Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării;
6. Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidențiale și disponibile.

TEMEIUL ȘI SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Reguli generale

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către CASARTE DECO S.R.L. în scopuri legitime legate de prestarea serviciilor oferite, conform legii aplicabile, după cum urmează:
a) Prelucrarea datelor cu caracter personal cu acordul liber exprimat de utilizator/client/partener/colaborator, în prealabil, conform art. 6, alin. 1, lit. a din Regulamentul UE privind protecția datelor;
b) Prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu articolul 6, alin. 1, litera b din Regulamentul UE privind protecția datelor, respectiv în vederea executării contractelor încheiate cu persoanele vizate, a întocmirii documentelor fiscale și încasarea sumelor de plata de la pacienți persoane fizice, inclusiv recuperarea debitelor și a facturilor emise de furnizori și realizarea plății acestora;
c) Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul soluționării cererilor și adreselor instituțiilor publice conform competentelor legale ale acestora, în temeiul art. 6, alin. 1, lit. c din Regulamentul UE privind protecția datelor;
d) Prelucrarea datelor în interesul legitim al Operatorului, conform art. 6, alin. 1, lit. f din Regulamentul UE privind protecția datelor, cum ar fi realizarea evidenței serviciilor/programărilor în aplicațiile IT dedicate, soluționarea reclamațiilor și cererilor primite din partea clienților sau altor persoane vizate, gestionarea corespondentei uzuale, în scopul supravegherii prin camere video a spațiului operatorului pentru asigurarea pazei bunurilor și persoanelor ;
e) Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul reprezentării CASARTE DECO S.R.L. în fața instanțelor de judecată și a autoritatilor publice, realizarea procedurilor de recuperare a creanțelor, după caz, conform art. 6, alin. 1, lit. c si f din Regulamentul UE privind protecția datelor, respectiv realizarea interesului legitim al operatorului de recuperare a creanțelor sale sau de exercitare a drepturilor sale legitime de apărare;
f) Prelucrarea datelor în scopul desfășurării activităților de recrutare/selecție pentru ocuparea posturilor vacante și gestionarea dosarelor de recrutare/concurs - art. 6, alin. 1, lit. c si f.
În cazul în care CASARTE DECO S.R.L. decide să prelucreze datele cu caracter personal în alte scopuri, îndeosebi în baza art. 6, alin. 1, lit. a din Regulamentul UE privind protecția datelor, se va solicita exprimarea consimţământului în mod expres și liber.

Reguli specifice pentru procesarea datelor personale in magazinul www.casarte.ro

Datele personale vor fi procesate in urmatoarele scopuri:

a) Pentru a respecta contractul de vânzare stabilit între Client și Magazin - fundamentul pentru procesarea datelor personale ale Clientului, care rezulta în urma acceptării termenilor și condițiilor Magazinului www.casarte.ro. Cea mai mare parte a datelor furnizate sunt necesare pentru a implementa cu succes contractul de vânzare și livrarea bunurilor cumpărate către Client; furnizarea datelor personale pentru acest scop nu este obligatorie, dar este necesară pentru a respecta contractul.

b) Pentru administrarea contului de pe site-ul Magazinului www.casarte.ro, prin care Utilizatorul/Clientul accepta termenii și condițiile acestuia. Crearea unui cont pe site-ul www.casarte.ro permite Utilizatorului/Clientului accesarea datelor furnizate, inclusiv istoria cumpărăturilor; furnizarea datelor personale pentru acest scop nu este obligatorie, dar este necesară pentru a respecta contractul.

c) Pentru a procesa plângeri - la baza acestei procesări a datelor stă obligația CASARTE DECO S.R.L. care rezultă din prevederea legii legată de garanția pentru defectele găsite în obiectele vândute. Furnizarea datelor în formularul plângerii este obligatorie pentru o adecvată considerare a plângerii dvs.

d) Prin exprimarea unui consimțământ separat, pentru trimiterea de informații comerciale despre bunurile oferite spre vânzare în Magazinul www.casarte.ro pe adresa de e-mail furnizată de Utilizator/Client, inclusiv ofertele promoționale - în acest caz, baza de prelucrare a datelor este consimțământul Utilizatorului/Clientului, care nu este obligatoriu și poate fi retras oricând. Retragerea consimțământului nu afectează corectitudinea procesării datelor în perioada anterioară retragerii.

e) Prin exprimarea unui consimțământ separat, pentru trimiterea de informații comerciale la numărul de telefon mobil furnizat de catre Utilizator/Client către Magazinul www.casarte.ro, inclusiv ofertele promoționale - în acest caz, baza pentru prelucrarea datelor este consimțământul Utilizatorului/Clientului, care nu este obligatoriu și poate fi retras în orice moment. Retragerea consimțământului nu afectează corectitudinea procesării datelor în perioada anterioară retragerii.

f) Pentru a trimite Clientului mesaje de marketing personalizate pe site-ul magazinului, de ex. care iau forma unei sugestii de a cumpăra bunuri cu ajutorul profilării. Mesajele vor fi pregătite pe baza analizei achizițiilor Clientului - baza de prelucrare a datelor Clientului în acest caz, va fi interesul legitim al CASARTE DECO S.R.L. constând în comercializarea bunurilor oferite în magazin, atât bunurile acestuia, cât și ale furnizorilor.

g) În scopuri de marketing - din când în când, CASARTE DECO S.R.L. poate trimite informații despre oferta magazinului www.casarte.ro sau despre oferta partenerilor comerciali la adresele de email si/sau de livrare furnizate de Utilizator/Client. Baza de prelucrare a datelor Utilizatorului/Clientului în acest sens va fi interesul legitim al partenerilor comerciali în comercializarea produselor indicate în ofertă. Utilizatorul/Clientul poate obiecta orcand referitor la procesarea datelor sale iar CASARTE DECO S.R.L. nu va mai face acest lucru. Utilizatorul/Cientul isi poate exprima opoziția, folosind adresele de contact furnizate pe site.

h) În scopuri statistice interne ale CASARTE DECO S.R.L. - în acest caz, baza pentru prelucrarea datelor Utilizatorului/Clientului va fi interesul legitim al CASARTE DECO S.R.L., constând în colectarea de informații pentru a permite dezvoltarea afacerii și personalizarea serviciilor pentru nevoile utilizatorilor Magazinului www.casarte.ro.

i) Pentru confirmarea indeplinirii indatoririlor CASARTE DECO S.R.L. și pentru pentru investigarea reclamațiilor sau apararea împotriva revendicărilor care pot fi îndreptate împotriva Magazinului www.casarte.ro, pentru prevenirea sau detectarea fraudei - baza pentru prelucrarea datelor Utilizatorului/Clientului în acest caz va fi interesul legitim al CASARTE DECO S.R.L., care este protecția drepturilor, confirmarea performanței și obținerea în acest sens a remunerației datorate de clienții sai.

Procesarea datelor personale ale Utilizatorului/Clientului se face transparent, in conformitate cu legea, tinand cont de faptul ca acestea trebuie sa fie actuale si corecte. Prin urmare, CASARTE DECO S.R.L. isi rezerva dreptul de a trimite din cand in cand mesaje Utilizatorului/Clientului, la adresa de email frurnizata de catre acesta, in vederea actualizarii informatiilor.

PROCESAREA FORMULARULUI DE CONTACT

CASARTE DECO S.R.L. va folosi informațiile furnizate de catre Utilizator/Client în secțiunea corespunzătoare de contact, existentă pe site, exclusiv cu scopul de a procesa solicitarea adresată.
Prin furnizarea oricăror date cu caracter personal prin intermediul site-ului www.casarte.ro, Utilizatorul/Clientul înțelege și este de acord că datele vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Politicii de confidențialitate a CASARTE DECO S.R.L.
Pentru a putea procesa solicitările transmise în secțiunea de contact a site-ului, este posibil ca, în anumite circumstanțe, să existe obligația de a divulga datele personale ale solicitanților către partenerii cu care CASARTE DECO S.R.L. colaborează și/sau altor terți furnizori de servicii ai CASARTE DECO S.R.L.
Cu toate acestea, au fost adoptate măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea transferului de date, precum și prelucrarea în conformitate cu cerințele GDPR a datelor clienților de către entitățile menționate anterior.
De asemenea, este posibil ca CASARTE DECO S.R.L. să aibă acces și la alte date cu caracter personal prin stabilirea de către clienți a unei legături cu CASARTE DECO S.R.L., prin prelucrarea datelor comunicate în urma conversațiilor telefonice, conversații e-mail, prezentarea la sediul CASARTE DECO S.R.L. în vederea obținerii de informații etc.
Prin contactarea CASARTE DECO S.R.L. în oricare mod stipulat mai sus sau oricare altă metodă care presupune o comunicare mijlocită sau nemijlocită între Utilizator/Client și CASARTE DECO S.R.L., se înțelege că Utilizatorul/Clientul este de acord că datele personale vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Politicii de confidențialitate a CASARTE DECO S.R.L.

DIVULGAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CĂTRE TERȚI

Datele cu caracter personal prelucrate de către CASARTE DECO S.R.L. vor putea fi divulgate și/sau transferate către terți doar în situația în care există consimțământul expres al Utilizatorului/Clientului pentru a proceda în acest sens, cu excepția situațiilor în care există o obligație legală/contractuală pentru CASARTE DECO S.R.L. de a proceda în acest mod.
Există posibilitatea ca, în anumite circumstanțe, CASARTE DECO S.R.L. să aibă obligația de a divulga datele cu caracter personal ale Utilizatorului/Clientului, partenerilor cu care colaborează și/sau altor terți furnizori de servicii ai CASARTE DECO S.R.L., precum furnizori de servicii de marketing, logistica, curierat, servicii de plata / bancare, etc.

PRELUCRAREA DATELOR DE CĂTRE TERȚI

Magazinul www.casarte.ro poate conține, la un moment dat, link-uri de acces către alte site-uri ale căror politici de confidențialitate pot fi diferite de cele ale CASARTE DECO S.R.L., sens în care trebuiesc consultate și politicile privind protecția datelor cu caracter personal ale celorlalte site-uri, CASARTE DECO S.R.L. neasumându-și responsabilitatea cu privire la informațiile trimise sau colectate de aceste terțe părți.

PERIOADA STOCĂRII DATELOR

În cadrul scopurilor legate de activitatea CASARTE DECO S.R.L., datele cu caracter personal vor fi stocate pe o perioadă limitată de timp într-un loc sigur şi în conformitate cu condiţiile şi prevederile legale, astfel:
• Datele legate de plăți/facturare, cele referitoare completarea contractului de vânzare, precum și pentru confirmarea îndeplinirii îndatoririlor Operatorului și investigarea reclamațiilor sau apărarea împotriva cererilor care pot fi îndreptate Operatorului la vor fi stocate pe o perioadă de 10 ani;

• Datele privind supravegherea video pentru asigurarea securității bunurilor și persoanelor se vor stoca pe o perioadă de 30 de zile calendaristice, respectiv în conformitate cu temeiurile prevăzute de legislația in vigoare;

• Pentru solicitarile de stergere contului din magazin, procesarea datelor se va efectua in intervalul necesar pentru confirmarea îndeplinirii sarcinilor Operatorului și investigarea reclamațiilor sau apărarea împotriva revendicărilor care pot fi îndreptate acestuia - nu mai mult de 10 ani de la data furnizarii datelor.

• Datele privind procesul de recrutare vor fi păstrate pe o perioadă de 6 luni de la încheierea procesului de recrutare/ selecție;
• Prelucrarea datelor în scop de marketing va avea loc pe durata relației contractuale cu CASARTE DECO S.R.L., precum și după încetarea acesteia. În situația în care Persoana vizată își retrage consimţământul de marketing direct, datele sale nu vor mai fi prelucrate în acest scop, din momentul retragerii consimţământului.
• De asemenea, datele Persoanei vizate pot fi prelucrate și pe durata existenței unei obligații legale pentru păstrarea datelor, respectiv pe durata de existență a unui alt temei justificativ legal, în conformitate cu exigențele art. 5 din Regulamentul UE privind protecția datelor.

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

În conformitate cu GDPR, Persoana vizata are o serie de drepturi cu privire la datele personale pe care CASARTE DECO S.R.L. le prelucreaza:
- Dreptul de acces la datele prelucrare – Prima furnizare de informatii se va face fara a percepe niciun fel de taxă. Daca Utilizatorul va mai avea nevoie de copii ale informatiilor deja furnizate, este posibil sa se perceapa o taxa rezonabila tinand cont de costurile administrative de furnizare a informatiilor. Solicitarile vadit neîntemeiate, excesive sau repetate nu vor primi raspuns.
- Dreptul la rectificarea datelor – Persoana vizata are dreptul sa ceara ca datele personale sa fie rectificate daca sunt inexacte sau învechite si/ sau sa le completeze daca acestea sunt incomplete.
- Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – În unele cazuri, Persoana vizata are dreptul de a obtine stergerea sau distrugerea datelor personale. Acesta nu este un drept absolut, deoarece uneori CASARTE DECO S.R.L. ar putea fi obligata sa pastreze datele personale din motive legale sau juridice.
- Dreptul la restrictionarea prelucrarii – Persoana vizata are dreptul sa solicite restrictionarea procesarii datelor personale. Acest lucru înseamna ca prelucrarea respectivelor date este limitata, astfel încat sa poată fi pastrate, dar nu si utilizate și procesate. Acest drept se aplica în circumstante specifice prevazute de Regulamentul UE privind protectia datelor, si anume:
– exactitatea datelor este contestata de Persoana vizata, pentru o perioada care permite operatorului sa verifice corectitudinea datelor respective;
– prelucrarea este ilegala si Persoana vizata se opune stergerii datelor si solicita restrictia de utilizare a acestora;
– operatorul nu mai are nevoie de date pentru prelucrare, dar acestea sunt solicitate de Persoana vizata pentru stabilirea, exercitarea sau apararea unor pretentii legale;
- Dreptul la portabilitatea datelor – Persoana vizata are dreptul sa mute, sa copieze sau sa transfere datele care o intereseaza din baza de date a CASARTE DECO S.R.L. intr-o alta baza de date. Acest lucru se aplica numai datelor pe care le-a furnizat CASARTE DECO S.R.L., atunci cand procesarea se bazeaza pe consimtamantul Persoanei vizate sau pe baza unui contract si este implementata prin mijloace automate.
- Dreptul de opozitie – Persoana vizata se poate opune in orice moment prelucrarii datelor personale atunci cand o astfel de prelucrare se bazeaza pe un interes legitim.
- Dreptul de a retrage consimțamantul in orice moment – Persoana vizata isi poate retrage consimtamantul în ceea ce priveste prelucrarea datelor atunci cand o astfel de procesare se bazeaza pe consimtamant. Retragerea consimtamantului nu afecteaza legalitatea prelucrarii pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.
- Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere competenta– Persoana vizata are dreptul sa depuna o plangere in fata autoritatii de protectie a datelor din tara de resedinta sau de domiciliu pentru a contesta practicile de protectie a datelor oferite de CASARTE DECO S.R.L..
Persoana vizata isi poate exercita oricare dintre aceste drepturi in ceea ce priveste datele personale pe care CASARTE DECO S.R.L. le prelucreaza prin adresarea unei simple cereri catre Responsabilul cu protectia datelor al CASARTE DECO S.R.L.. Intr-o astfel de situatie este foarte posibil ca CASARTE DECO S.R.L. sa solicite o dovada a identitatii Persoanei vizate.

SOLICITĂRI JURIDICE

CASARTE DECO S.R.L. accesează, păstrează și oferă informațiile Persoanei vizate autorităților de reglementare, factorilor de aplicare a legii sau altor entități:
- Ca răspuns la o solicitare de natură juridică, atunci când legea impune acest lucru. De asemenea, este posibil să se răspundă la solicitări de natură juridică atunci când se consideră că răspunsul impus de legile din jurisdicția respectivă afectează utilizatorii din acea jurisdicție și este conform cu standardele recunoscute la nivel internațional.
- Atunci când se consideră, cu bună credință, că este necesar pentru: a detecta, a preveni și a răspunde la acte de fraudă, utilizarea neautorizată a oricărui material care aparține CASARTE DECO S.R.L., încălcări ale condițiilor sau politicilor CASARTE DECO S.R.L. sau alte activități dăunătoare sau ilegale, pentru a proteja CASARTE DECO S.R.L. (inclusiv drepturile, bunurile sau materialele), pe clienții și pe alții, inclusiv în cadrul investigațiilor sau al anchetelor autorităților de reglementare sau pentru a preveni decesul sau vătămarea corporală iminentă.
Informațiile pe care CASARTE DECO S.R.L. le primește despre Persoana vizată pot fi accesate și stocate o perioadă mai lungă de timp atunci când fac obiectul unei solicitări de natură juridică sau unei obligații legale, al unei anchete guvernamentale sau al unor investigații privind posibile încălcări ale condițiilor sau politicilor CASARTE DECO S.R.L., sau în alte cazuri pentru a preveni prejudiciile.

SECURITATEA PRELUCRĂRII

CASARTE DECO S.R.L. a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Toți angajații și colaboratorii CASARTE DECO S.R.L., precum și orice terțe părți care acționează în numele și pe seamaCASARTE DECO S.R.L. sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor și cerințele GDPR, în conformitate cu prevederile Politicii de confidențialitate.

EXONERARE DE RĂSPUNDERE

Magazinul www.casarte.ro poate conține legături către alte site-uri și/sau alte pagini web, fapt pentru care nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la conținutul acestor site-uri și, prin urmare, nu va putea fi răspunzător pentru conținutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informațiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri. CASARTE DECO S.R.L. nu va fi responsabil de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune morale și/sau patrimoniale cauzate de accesul la respectivele site-uri.

ACTUALIZAREA POLITICII DE PROTECȚIE ȘI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prezenta Politică de confidențialitate poate face obiectul unor modificări periodice de conținut, prin actualizarea pe site-ului www.casarte.ro.
În acest sens, vă vom oferi posibilitatea să consultați Politica de confidențialitate revizuită înainte de a alege să continuați să utilizați materialele noastre.
Termenii Politicii de confidențialitate se interpretează în conformitate cu legislația aplicabilă.Acest website foloseste cookies - afla mai multe aici » .
Am înţeles